BIOVALUE i media igjen

Professor Konstantinos Mattas fra Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) er prosjektleder i BioValue Project og her presenterer prosjektet etter oppstartmøtet forrige uke i Thessaloniki. Intervjuet er på gresk, men regner at Google skal tilby automatisk oversettelse i de neste timene.

Advertisement

Our report on “Food Security in Norway” finds its way in the newspaper Dagbladet

Rapporten vår om matsikkerhet danner grunnlag i lederartikkel i Dagbladet i dag!
Our recent report on Food Security in Norway is mentioned in the Leader section at the newspaper Dagbladet today!

Dombu, S. V., Bardalen, A., Strand, E., Henriksen, B., and Lamprinakis, L. (2021). Research Report on “Norwegian food security and supply risk – Report from the working group in NIBIO” (original title: Norsk matsikkerhet og forsyningsrisiko – Rapport fra arbeidsgruppe i NIBIO). NIBIO Rapport, 7(145) 2021. 74 s. (ISBN 978-82-17-02905-2). Available online: https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2767673